Huoman jäsenkokous 26.4.2022

13.4.2022

Ilmoittaudu mukaan Huoman sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka järjestetään Teams-etäyhteydellä tiistaina 26.4.2022 kello 18.

Mikäli Teams-sovelluksen käyttö ei ole tuttua, esimerkiksi Jyväskylän yliopiston sivuilta löytyy selkeät ohjeet Teams-kokoukseen liittymiseen

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan Huoman ylimääräiseen jäsenkokoukseen 26.4.2022 klo 18 lähettämällä nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Huoman jäsenyys tarkistetaan ennen ilmoittautumisen hyväksymistä. 
Ilmoittaudu kokoukseen viimeistään 18.4.2022 kello 16:00 mennessä. 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ILMOITTAUTUMINEN ON PÄÄTTYNYT

Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle määrätyt asiat, eli vahvistetaan vuosien 2022 ja 2023 talousarvio ja toimintasuunnitelma. Kokouskutsu on lähetetty kaikille jäsenille Huoma-lehdessä 1/2022 sivulla 5.

Lisäksi vuosikokouksessa esitellään seuraavat sääntömuutoksin liittyvät asiat: 

  1. Säännöt määrittävät, että Huoman kokoukseen on ilmoittauduttava vähintään 7 päivää aikaisemmin. Onko tämä tarpeen? Tekniikan mahdollistaessa etäosallistumisen, emme todellisuudessa tarvitse osallistujalistaa viikkoa ennakkoon.


  2. Voidaanko mahdollistaa äänestäminen valtakirjalla? Valtakirjan käyttäminen antaisi myös niille jäsenelle mahdollisuuden osallistua esimerkiksi hallituksen, tai puheenjohtajan valintaan, jotka eivät itse ei pääse osalliseksi kokoukseen.


  3. Voidaanko määrittää niin, että enintään/vähintään puolet hallituksen jäsenistä voi vaihtua kerralla? Tämä sekä varmistaisi hallituksen jäsenten vaihtuvuuden että turvaisi Huoman toiminnan jatkuvuutta. 

Tässä kokouksessa sääntömuutokset ovat esillä ja niistä keskustellaan, päätös muutoksista tehdään vasta vuoden 2023 vuosikokouksessa.

Mikäli haluat tuoda vuosikokoukseen esille asian kohtaan ”11 § muut esille tulevat asiat”, lähetä viesti sähköpostitse tai soita puheenjohtajalle viimeistään 18.4.2022.

Lisätietoja kokouksesta antavat toiminnanjohtaja Sanna Kalajanniska (toiminnanjohtaja@huoma.fi, 050 304 3332) tai puheenjohtaja Miia Laakso (puheenjohtaja@huoma.fi, 050 505 3323).


Esityslista

1 §  Kokouksen avaus
2 §  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden   ääntenlaskijan valinta
3 §  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 §  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 §  Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodesta 2021
6 §  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
 ja muille tilivevollisille 
7 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus 
8 § Todetaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet
9 § Valitaan kahden toimikauden ajaksi yksi tai kaksi tilintarkastajaa 
10 § Esitellään ehdotetut sääntömuutokset
11 § Muut esille tulevat asiat
12 §  Kokouksen päättäminen