Viime vuoden viisaudella vuoteen 2023

Julkaistu 31.1.2023

Huoman jäsenkyselyn tuloksia

Huoma järjesti jäsenilleen vuoden 2022 lopussa sähköisen jäsenkyselyn. Halukkaiden vastanneiden kesken arvottiin S-ryhmän 50 € lahjakortti, Ikuisesti-koruja ja kirjapalkintoja. Olemme arponeet ja lähettäneet palkinnot arvonnan voittajille.

Halusimme jäsenkyselyn avulla tietää Huoman toiminnasta, vaikuttavuustyöstä, viestinnästä, vertaistuesta, osallistumisesta Huoman toimintaan sekä Huoman piiriin hakeutumisesta. Jäsen-kyselystä saimme paljon hyödyllistä tietoa Huoman toiminnan kehittämiseen, ja lähdemme työstämään toimintaamme niiden avulla tänä vuonna. Saimme myös arvokasta tietoa mihin asioihin jäsenet ovat tyytyväisiä tällä hetkellä. Huoman hallitus on käynyt läpi jäsenkyselystä tehdyn raportin tammikuun hallituksen kokouksessa.

Jäsenkyselyn tulokset olivat pääosin todella mieltä lämmittäviä. Tuloksista nousi esille, että Huoman kautta saatua vertaistukea pidettiin merkittävänä ja erityisen mieluisana asiana. Tärkeäksi koettiin myös kokemus siitä ettei ole yksin ja että toiset vertaiset ymmärtävät mitä henkirikoksen uhrin läheinen käy läpi. Vertaistuki on ollut monelle vastaajalle keskustelua, kokemusten jakamista ja toisten kokemuksista lukemista.

Huoman toimistolta saatua neuvontaa ja palveluohjausta kuvattiin helpoksi, lämpimäksi, rauhalliseksi ja empaattiseksi. Lähes kaikki vastaajista kokivat, että Huoman työntekijöitä on helppo lähestyä matalalla kynnyksellä. Lisäksi pyysimme vastaajia unelmoimaan ja kertomaan meille mitä Huoma voisi tarjota maksutta jäsenilleen. Unelmat jakaantuivat, mutta ykköseksi nousi viikon virkistysloma kotimaassa. Hallitus ja työntekijät alkavat yhdessä miettimään, miten toive voidaan toteuttaa - ehkäpä jo tänä vuonna!

Huoman toiminta ja vaikuttavuustyö arvioitiin keskiarvollisesti hyväksi. Vastaajat toivoivat Huomalle parempaa näkyvyyttä ja tunnettavuutta tulevaisuudessa. Yleltä katsottavissa olevaa Trauma - Henkirikoksen jäljet -sarjaa kehuttiin.  

Myös henkirikoksen uhrien läheisten aseman parantaminen nähtiin yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena. Lähitulevaisuudessa Huomalla ja Surunauhalla on alkamassa yhteinen hanke, jonka tavoitteena on nuorten tavoittaminen ja heidän tuen kehittäminen. Lisäksi Huoma on mukana THL:n Ulos epätoivosta -tutkimuskokonaisuudessa. 

Huoman viestintä arvioitiin lähinnä hyväksi ja erinomaiseksi. Saimme tässäkin osa-alueessa hienoja kehitysehdotuksia, joita lähdemme jatkojalostamaan.

Pyysimme jäsenkyselyssä kertomaan, mille paikkakunnille jäsenet haluaisivat paikallisia vertaistukiryhmiä. Vastaajat toivoivat vertaistukiryhmiä eniten isoihin kaupunkeihin, mutta myös muutamille pienille paikkakunnille. Vertaistukiryhmää toivottiin myös Helsinkiin, jossa on jo aktiivinen kuukausittain tapaava vertais-tukiryhmä. Lisäksi Turkuun ja Ouluun toivottiin omia ryhmiä. Turussa vertaistukiryhmä on alkanut tammikuussa uusissa tiloissa, ja Oulunkin ryhmä on valmisteilla alkamaan mahdollisesti keväällä 2023 - tästä tulee lisätietoa myöhemmin.

Kiitos vielä teille kaikille vastanneille! ❤️

Wilma Väisänen
asiakastyön koordinaattori