Tervetuloa tunnemyrsky - tunteminen on sallittu

Julkaistu 23.6.2022

Osaamme tunnistaa suuren osan tunteistamme. Tiedämme kokemuksesta, miten reagoimme iloon, suruun, onneen ja epäonneen. Henkirikoksen kaltaisen tragedian kohtaaminen sekoittaa kuitenkin koko pakan – erityisesti silloin, kun kohtaajana on nuori, jonka tunnemaailma on vasta kehittymässä. Vaikka koko elämä muuttuu hetkellisesti harmaaksi massaksi, voi omia tunteitaan harjoitella tunnistamaan.

Kun mielemme sopukoissa myrskyää, saatamme pelätä sieltä nousevia asioita ja kokea epävarmuutta omista ajatuksistamme. Erilaisten tunteiden synnyttämiä ajatuksia ei kannata säikähtää, vaikka ne olisivatkin kielteisiä. Tunnistamalla omat tunteet, on helpompi oivaltaa, minkälaista tukea ja apua niiden käsittelyyn milloinkin tarvitsee. 

Itseään ei kannata patistaa tuntemaan ”oikein”

Ensimmäinen askel on omien tunteiden ja ajatusten hyväksyminen. Sopeutumalla siihen, että kaikki tavat tuntea ovat oikeanlaisia, auttaa suhtautumaan itseensä armollisemmin. Sulkeutuminen on monelle ensimmäinen luonnollinen reaktio. Usein koetaan, että on turvallisempaa olla hiljaa omista ajatuksistaan, sillä omia hallitsemattomia reaktioita pelätään. Sulkeutumisen aiheuttaa hämmennys ja ahdistus sekä ympäristön paine. Sallimalla itselleen erilaiset reaktiot ja sanoittamalla omia tunteitaan, pääsee askeleen eteenpäin itsetutkiskelussa.

Joskus mietimme liikaa, mitä muut ihmiset meistä ajattelevat. Etenkin silloin, jos meistä huokuu negatiivista energiaa. Ei ole poikkeuksellista pohtia sitä, miltä tunteemme ulospäin näyttävät. Etenkin nuorten keskuudessa oma hankittu status on tärkeä säilyttää ja sitä saatetaan suojella rakentamalla itselleen tunnemuuri. Sen ylläpitäminen voi olla työlästä, sillä läheisen menettämisen kaltaisen tragedian kokeminen horjuttaa näkemystä omasta identiteetistä. Muiden mielipiteillä on valtavan suuri merkitys, ja kuoren murtuminen voi merkitä ongelmia sosiaalisessa elämässä, jossa ystävät ovat kaikki kaikessa. Vaikka suru voi aiheuttaa pitkittyneenä jopa fyysisiä oireita, koetaan, että sureminen ja siihen liittyvä tunteminen pitää piilottaa tai vähintäänkin sen kanssa pitää osata esiintyä yleisesti hyväksyttävällä tavalla.

Koskettavia tarinoita ja tragedian jälkeisiä tunteita

Olen saanut kirjoittajan roolissa tehdä uskomattoman matkan ihmismieleen. Olen kuullut kolme erityistä ja uniikkia tarinaa siitä, miten surun vaikutukset ovat muuttaneet elämää ja sen suuntaa, eivätkä pelkästään negatiivisesti. Olen kuullut tarinoita itseensä tutustumisesta, tunteiden sulkemisesta ja toisaalta vapauttamisesta, oman minäkuvan määrittymisestä sekä muiden reaktioiden ajattelusta.

Tunteiden kirjo vaihtelee päivästä toiseen ja surun erilaiset sävyt seuraavat mukana läpi elämän. Jokaisen henkilökohtaiset tunnekokemukset ovat usein sidoksissa juuri omaan elämään liittyviin tiettyihin ajanjaksoihin. Vaikka läheisen menetyksestä ei koskaan kokonaan toivu, se ei tarkoita, etteikö elämästä voisi tulla hyvää ja kokonaista menestyksestä huolimatta. Myös positiivisille tunteille tulee paikkansa.

"Vaikka läheisen menetyksestä ei koskaan kokonaan toivu, se ei tarkoita, etteikö elämästä voisi tulla hyvää ja kokonaista menestyksestä huolimatta." 

Kirjaa varten tekemissäni haastatteluissa henkirikoksen uhrin läheiset olivat tunnistaneet itsessään viisi voimakkainta negatiivista tunnetta, joita olivat käsitelleet tapahtuman jälkeen. Näitä tunteita olivat suru, viha, pelko, syyllisyys ja häpeä. Jokainen kokemus menetyksestä on erilainen. Vaikka kokemukset eivät ole vertailukelpoisia, voi niistä kuitenkin etsiä samaistumispintaa. Uppoutuminen siihen, miltä suru on toisen kuvaileman mukaan tuntunut tai millä tavalla joku muu käsittelee pelkoa, voivat olla loistavia väyliä oppia lisää itsestään.

Kokemus tragediasta on ikuisesti osa elämää, mutta siitä heijastuvat tunteet muuttavat muotoaan sen mukaan, miten itse kasvaa, mitä valintoja elämässään tekee ja minkälaisille poluille päätyy.

Tragedian varjossa kasvanut – valoa läheisen henkirikoksen jälkeen ilmestyy syksyllä 2022 

Teos kuljettaa lukijansa läpi kolmen henkirikostapauksen, jossa läheisensä on menettänyt alaikäinen nuori. Tarinoiden kautta pääsee kurkistamaan päähenkilöiden kokemiin keinoihin, jotka ovat vieneet suruprosessissa eteenpäin niin hyvässä kuin pahassa. Kirjan tavoitteena on tukea henkirikoksen uhrin omaista omien ajatusten sanoittamisessa jo heti tragedian ensimetreillä, ei vasta vuosia myöhemmin. Tietoa apu- ja tukikeinoista on kerätty lukuisilta asiantuntijoilta ja niitä esitellään kirjassa erityisesti nuoria henkirikoksen uhrin läheisiä ajatellen.

Kirjassa pohditaan, miten läheisen henkirikos vaikuttaa elämään. Nuorella vaikutukset heijastuvat opiskeluun ja sosiaalisiin suhteisiin, kehitykseen, identiteetin muodostumiseen, tulevaisuudensuunnitelmiin sekä tunteisiin. Kirja oivalluttaa turvalliseen tuntemiseen suruprosessissa ja kannustaa surun käsittelemiseen itselle sopivalla tavalla. 

Kirjan julkaisee Deadline Kustannus Oy.

Riina Kruut
viestintäyrittäjä ja kirjoittaja

Tampereella järjestetään lokakuussa 2022 Kenet sä menetit? -vertaisviikonloppu läheisen kuolemaa sureville 16-22-vuotiaille nuorille. Lue lisää