Huoma 20 vuotta

Huoman perustamiskokous pidettiin Imatralla 4.5.2000. Yhdistyksen täyttäessä pyöreät 20 vuotta vuonna 2020 oli suunnitelmissa lukuisia tapahtumia eri puolilla maata sekä ammattilaisille että vertaisten kesken. 

Varsinaiset 20-vuotisjuhlat piti siirtää ensimmäisen korona-aallon vyöryttyä Suomeen. Juhlaviikonloppua siirrettiin muutaman kerran, mutta kokoontumisrajoitusten jatkuessa juhlat päätettiin perua kokonaan.

Juhlavuoden satoa

Vaikka koronapandemian vuoksi osa tapahtumista täytyi perua tai siirtää, Huoma näkyi silti vahvasti mediassa, ja vaikuttavuustyön avulla saatiin isoja prosesseja liikkeelle. Sekä Huoman tuen piiriin löytäneiden henkilöiden määrä, että jäsenmäärä kasvoivat juhlavuoden 2020 loppuun mennessä ennätyslukemiin. Myös eduskunnassa ja ministeriöissä kuultiin Huoman ääni.

Vaikuttavuustyötä elokuvan avulla

Juhlavuoden alussa julkaistu Silmästä silmään -dokumenttielokuva tavoitti noin puoli miljoonaa televisiokatsojaa. John Websterin ohjaama elokuva kertoo henkirikoksessa läheisensä menettäneiden ihmisten kärsimyksestä ja eheytymisestä trauman jälkeen. 

Silmästä silmään -dokumenttia käytettiin keskustelunavaajana Huoman, PolAMK:n ja Rikosuhripäivystyksen kiertueella kevättalvella 2020. Kuolinviesti ja omaisen kohtaaminen -kiertueen tapahtumiin osallistui yhdeksällä paikkakunnalla yhteensä noin 150 ammattilaista, pääasiassa poliiseja sekä kriisityöntekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollosta, seurakunnista ja järjestöistä. Palautteiden mukaan tilaisuudet antoivat osallistujille vahvistusta ja tukea omaan työhön. 

Moni tilaisuuksiin osallistunut poliisi toivoi lisäkoulutusta kuolinviestin viemisestä. Moniammatillinen keskustelu auttoi selkiyttämään kokonaisuutta oman kaupungin osalta, ja kohtaamisen koettiin olevan omiaan madaltamaan kynnystä ottaa yhteyttä yli sektorirajojen. Parin paikkakunnan keskusteluissa havaittiin suoranaisia puutteita palveluketjussa. Monilla paikkakunnilla alettiinkin jo tilaisuuden aikana suunnitella jatkotapaamisia kaupungin omien toimijoiden kesken. Vuonna 2021 järjestetään vielä kaksi kiertuetilaisuutta.

Elokuvan verkkosivujen yhteyteen avattiin vetoomus henkirikoksen uhrien aseman parantamiseksi. Vetoomus oli tarkoitus luovuttaa oikeusministerille, mutta tapaaminen oikeusministerin kanssa siirtyi koronan vuoksi. Oikeusministeriössä tehtiin kuitenkin selvitys rikosvahinkolain uudistamistarpeista. Syksyllä 2021 Huomaltakin pyydettiin lausuntoa arviointimuistiosta, jossa käsiteltiin mm. henkirikoksen uhrien läheisille maksettavia korvauksia. Osittain tämä selvitys oli seurausta Huoman juhlavuonna tekemästä työstä.

Historiikki

Syksyllä 2020 Huoma julkaisi Jenny Kangasvuon kirjoittaman tietokirjan Toivon vahvat siivet - henkirikoksen uhrien läheisten vertaistukitoimintaa 20 vuotta. Teoksen aineisto kerättiin käymällä läpi yhdistyksen pöytäkirjoja, jäsenlehtiä, lehtileikkeitä sekä jäsenten toimistolle lähettämää aineistoa

Lisäksi Kangasvuo haastatteli kirjaa varten sekä yhdistyksen jäseniä että muita yhdistyksen toiminnassa mukana olleita. Kirja toimitettiin jokaiseen Huoman jäsentalouteen alkukesällä 2021 ja sitä voi myös ostaa Huoman toimistolta 10€ hintaan.

Myös Huoma-lehdestä julkaistiin juhlanumero, jossa käsiteltiin Huoman menneisyyttä ja nykyisyyttä. Lehdestä otettiin laaja painos ja sitä jaettiin jäsenten lisäksi laajasti myös sidosryhmien edustajille.