Uhrin perheenjäsenen oikeus tietää vangin vapauttamisesta tai vankilasta poistumisesta

Henkirikoksen uhrin perheenjäsenellä on tietyissä tilanteissa oikeus saada ilmoitus läheisen taposta, surmasta tai murhasta tuomitun vangin vapauttamisesta tai vankilasta poistumisesta.  Ilmoitusta ei tehdä, mikäli tuomio tulee jollain muulla perusteella (esim. kuolemantuottamus) tai ketään ei tuomita (esim. syyntakeettomuus).

Alla on tiivistetysti selitetty tilanteet, joissa tiedon voi saada.

Lisätietoja voi kysyä esimerkiksi esitutkintaa tekevältä poliisilta, Rikosuhripäivystyksestä tai omalta juristilta

Kuka voi saada tiedon vangin vapauttamisesta tai vankilasta poistumisesta?

Tapon, murhan ja surman uhrina menehtyneen henkilön perheenjäsenet, eli:

 • uhrin puoliso
 • uhrin vanhemmat, isovanhemmat, isoisovanhemmat
 • uhrin sisarukset
 • uhrin lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset
 • muut uhrin huollettavat
 • muut uhrin kanssa yhteistaloudessa elävät henkilöt

Kenelle täytyy ilmoittaa, että haluaa saada tiedon vangin vapautumisesta?

Pyynnön voi esittää poliisille tai syyttäjälle joko itse tai oman lakimiehen välityksellä.

Saako vanki tietää, että tieto vankilasta poistumisesta toimitetaan uhrin perheenjäsenelle?

Ei, tieto uhrin perheenjäsenen pyynnöstä pidetään salassa vangilta.

Milloin pitää pyytää, että haluaa saada tiedon vangin vapautumisesta?

Pyynnön voi esittää poliisille heti esitutkinnan alkaessa. Tällöin uhrin perheenjäsenelle ilmoitetaan myös silloin, jos rikoksesta epäilty vapautuu tutkintavankeudesta.

Viimeistään pyyntö tulee esittää käräjäoikeudessa ennen tuomion antamista.

Pyynnön voi perua milloin tahansa.

Saako uhrin omainen tietää, missä vankilassa tuomittu suorittaa rangaistusta?

Ei saa.

Uhrin omainen saa tietää kuitenkin, jos vanki siirretään toisessa valtiossa sijaitsevaan vankilaan suorittamaan tuomiotaan

Entä jos tekijöitä on useita? Voiko tiedon saada kaikkien osalta?

Kyllä, mikäli kaikki tekijät ovat saaneet tuomion taposta, murhasta tai surmasta, tai osallisuudesta johonkin näistä.

Kapeassa kuvassa keskellä kulkee suikale jossa lähikuva mustavalkoisesta köydestä, suikaleen molemmin puolin taustakuvana uhkaavan näköistä mustavalkoista pilvitaivasta.

Millainen vankilasta poistuminen uhrin omaiselle ilmoitetaan?

Uhrin perheenjäsenelle ilmoitetaan vangin vapauttamisesta, karkaamisesta, vankilasta luvatta poistumisesta sekä vankilaan palaamatta jäämisestä poistumisluvassa tai muussa luvassa määrättynä ajankohtana, eli esimerkiksi:

 • vangin vapautuessa, kun tuomio on suoritettu loppuun
 • vangin päästessä ehdonalaiseen vapauteen tai valvottuun koevapauteen
 • yhteyden/valvonnan katketessa valvottuun koevapauteen sijoitetun vangin kanssa
 • vangin ensimmäisestä poistumisluvalla poistumisesta (esim. loma)
 • vangin ensimmäisestä poistumisesta työ- tai opintoluvan perusteella
 • vangin karatessa
 • vangin kuollessa

Kuinka useasti tällaisen tiedon voi saada vai onko tiedonanto kertaluonteinen?

Vangin poistumisluvalla poistumisesta tai työ- ja opintoluvalla poistumisesta tiedotetaan vain ensimmäisellä kerralla.

Tämän jälkeen tiedotetaan yhä kuitenkin muilla kuin poistumisluvalla tapahtuvista poistumisista, esimerkiksi vapautumisesta, ehdonalaiseen pääsemisestä tai karkaamisesta.

Miten tieto toimitetaan uhrin perheenjäsenelle?

Pyyntöä ja yhteystietoja tallennettaessa uhrin perheenjäsen voi esittää toivomuksen tavasta, jolla ilmoitus annetaan.

 • useimmiten tieto annetaan kirjeenä tai sähköpostilla.
 • kiireellisessä tilanteessa, esimerkiksi vangin karatessa, tieto annetaan puhelimitse

Yhteystietojen muutoksista on itse ilmoitettava RISE:lle puh. 029 56 81000 tai taytantoonpanoyksikko.rise@om.fi.

Kuinka pian tieto saavuttaa uhrin perheenjäsenen?

Lain mukaan ilmoitus tehdään ilman aiheetonta viivytystä, mutta on tilanteita, joissa viestin perille saapuminen voi kestää useita päiviä tai jopa estyä kokonaan. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, jos uhrin perheenjäsenen yhteystiedot ovat puutteelliset tai muuttuneet.

Onko tilanteita, jolloin uhrin perheenjäsenille ei ilmoiteta, vaikka vanki poistuisi vankilasta?

Kyllä. Uhrin perheenjäsen ei saa tietoa, jos:

 • vanki poistuu vankilasta vartijoiden saattamana tai muun valvonnan kuin pantavalvonnan alaisena
 • vanki on myöhässä luvallisen poistumisen jälkeen, mutta ehtii palata ennen kuin uhrin perheenjäsenille ehditään ilmoittaa asiasta
 • ilmoittamisesta arvioidaan aiheutuvan vaaraa vangin hengelle tai terveydelle

Lähteet: 

Vangin vapauttamisesta tai muusta vankilasta poistumisesta ilmoittaminen asianomistajalle, Rikosseuraamuslaitoksen ohje dnro 12/004/2016
Saako uhri tiedon vangin vapautumisesta? Suokas P., 2020, Pro Gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto