Henkirikoksen uhrin läheinen saa tukea RIKUsta

Julkaistu 22.2.2022

Henkirikos muuttaa uhrin läheisten elämän lopullisesti. Siitä hetkestä, kun poliisi tuo suruviestin, alkaa uusi ja tuntematon ajanjakso. Henkirikos aiheuttaa läheisille usein traumaattisen kriisin. Surun lisäksi koetut tunteet saattavat olla ristiriitaisia. Vihaa, katkeruutta, häpeää, mutta myös rakkaita muistoja uhriin liittyen. Mieleen nousee miksi kysymyksiä vailla vastauksia. Miksi minulle kävi näin?

Läheinen ei saa jäädä yksin              

Henkirikoksen uhrien läheiset eivät saa jäädä yksin kriisitilanteessa. Tuttavapiirin tuki voi olla normaalia arjessa rinnalla kulkemista ja läsnäoloa, kahvin keittoa ja pyykinpesua. Viranomaisten ja muiden ammattilaisten tulee taas kaikissa tilanteissa varmistaa, ettei avun saaminen ja hakeminen jää yksin läheisen harteille.

Kun poliisi tai kriisityöntekijä on välittänyt läheisen luvalla hänen yhteystietonsa Rikosuhripäivystykseen (RIKU), ottaa työntekijä kontaktin läheiseen. Varmistetaan, että läheinen on saanut kriisiapua ja hänelle on nimettynä avustaja rikosprosessin ajaksi. RIKUsta läheinen saa tietoa, neuvoja ja tukea rikosprosessiin liittyviin asioihin sekä apua lukuisten kuoleman jälkeisten käytännön asioiden hoitamiseen. Läheisen tukena RIKUssa on ammattilaisen ja vapaaehtoisen tukihenkilön muodostama työpari.

Kun poliisi tai kriisityöntekijä on välittänyt läheisen luvalla hänen yhteystietonsa Rikosuhripäivystykseen (RIKU), ottaa työntekijä kontaktin läheiseen.

Tukisuhteen käytännön asioista sovitaan yhdessä

Tukisuhde läheisen ja RIKUn vapaaehtoisen tukihenkilön välillä aloitetaan ja lopetetaan aina yhteisessä palaverissa ammattilaisen ohjauksessa. Henkirikoksen uhrien läheisten tilanteet ovat aina ainutlaatuisia ja tuen tarve yksilöllistä. Palaverissa sovitaan, missä asioissa tukihenkilö on läheisen tukena ja kuinka pidetään yhteyttä tukisuhteen aikana. Vapaaehtoinen tukihenkilö saa ammatillisen ohjauksen RIKUn työntekijältä tukisuhteen aikana.

Tuen tarve voi olla hyvin käytännön läheistä. Tukihenkilö saattaa olla läheisen mukana hautaustoimistossa, virastoissa tai selvittämässä toisen maan käytäntöjä henkirikostilanteissa. Kuoleman jälkeisten käytännön asioiden hoitamisen lisäksi tukihenkilö on usein läheisen mukana asianomistajakuulustelussa, asianajajan tapaamisessa ja/tai oikeudenkäynnissä.

Tukihenkilö mukana oikeudenistunnossa

Oikeudenistuntoon liittyy usein jännitystä ja pelkoa. Läheisiä saattaa mietityttää rikoksen tekijän kohtaaminen tai median läsnäolo. Tukihenkilö voi auttaa läheistä valmistautumaan ennalta kertomalla, miten oikeustalolla toimitaan, ketä istunnossa on paikalla, kuinka asian käsitteleminen oikeussalissa etenee. On hyvä puhua auki tunteita, joita oikeudenistunto voi herättää.

Oikeudenistunnossa tiivistyy menetyksen tuska ja läheinen saattaa kokea esimerkiksi syvää vihaa nähdessään tai kuullessaan henkirikoksen tekijän oikeussalissa. Kaikki tunteet ovat sallittuja ja oikeita. Tukihenkilö pyrkii tunnistamaan ne hetket, kun läheinen kaipaa lohdutusta. Oikeudenkäynnin päätyttyä on hyvä keskustella rauhassa läheisen kanssa, mikäli hän on siihen valmis.

Kaikki tunteet ovat sallittuja ja oikeita. Tukihenkilö pyrkii tunnistamaan ne hetket, kun läheinen kaipaa lohdutusta.

Toivo auttaa suuntaamaan katseen eteenpäin

Tukihenkilön tuki läheiselle vaatii läsnäolon taitoa eri tilanteissa. Joskus rauhoittavan äänen kuuleminen puhelimessa saattaa olla läheiselle mieleenpainuva hetki kriisitilanteessa. Pelkkä läheisen ymmärtävä kuunteleminen elämän suurimman tunnemyrskyn keskellä lohduttaa. Kokeneen tukihenkilön sanoin: ”Meillä on kaksi korvaa ja yksi suu. Kaikki tapahtukoon siinä suhteessa.”

Henkirikoksen uhrien läheisten tilanteet ovat raskaita ja koskettavia. Toivon kannatteleminen on meidän kaikkien henkirikoksen uhrien läheisiä kohtaavien tehtävä. Tutkija Jari Kylmä pitää toivoa suojaavana tekijänä, joka auttaa ihmistä suuntaamaan katseensa eteenpäin. Se antaa ihmiselle luottamusta, että hän selviää koettelemuksista. Toivo on aina olemassa ihmisen elämässä, vaikka sitä ei vaikeuksien keskellä huomaisikaan. 

Katja Sivill
toiminnanohjaaja
Rikosuhripäivystys, Pirkanmaan palvelupiste

Lämmin kiitos RIKUn tukihenkilöille Lauralle, Marjutille ja Veikolle, jotka jaoitte kokemuksianne tukihenkilönä toimimisesta blogitekstiä varten.