Oikeudellinen apu

Oikeusprosessi, joka omaisen henkirikoskuolemasta seuraa, on uhrin läheisille yleensä entuudestaan vieras. Aivan aluksi kannattaa ottaa yhteys Rikosuhripäivystykseen eli RIKUun, joka tukee ja neuvoo maksutta uhrin omaisia, läheisiä sekä todistajia koko oikeusprosessin ajan. Rikosuhripäivystyksestä saa henkilökohtaisen tukihenkilön, joka auttaa hoitamaan käytännön asiota sekä tulee tukihenkilöksi oikeudenistuntoihin. 

Rikosuhripäivystyksen käsikirja henkirikoksen uhrien läheisten kohtaamiseen on kirjoitettu ammattilaisille, mutta myös uhrin omaiset voivat löytää siitä tärkeää tietoa.

Lainopillinen avustaja eli oikeusavustaja

Henkirikoksen uhrin omaisella on asianomistajana pääsääntöisesti oikeus saada maksuton lainopillinen avustaja jo heti esitutkintavaiheesta lähtien. Avustajan eli juristin on haettava käräjäoikeudelta määräystä asianomistajan maksuttomaan oikeusavustajaan Rikosoikeuslain perusteella, jotta valtio ottaa kulut hoitaakseen.


Oikeusavustajaksi kannattaa valita sellainen juristi, jolla on kokemusta rikosasioista ja eritysesti uhrien edustajana toimimisesta. Oikeusavustaja voi löytyä Oikeusaputoimiston kautta tai sellaisen voi etsiä itse esimerkiksi Suomen Asianajajaliiton hakupalvelun kautta.

Lisätietoja