Lakimiehen rooli uhrin omaisen avustajana

Julkaistu 23.2.2022

”Sain käräjäoikeudelta papereita. En tiedä mitä minun tulisi tai kannattaisi vastata”, kertoo omainen puhelimessa lakimiehelle. ”Olin kuulustelussa yksin ilman avustajaa enkä juuri ymmärtänyt esitutkinnasta mitään.”

Lakimies voi auttaa jo varhaisessa vaiheessa

Henkirikosasian asianomistajalla eli surmansa saaneen omaisella on oikeus maksuttomaan lakiapuun jo poliisin esitutkinnan alusta lähtien. (Huom. Tällöin juristin on haettava asianomistajalle maksutonta avustajaa esitutkintavaiheessa ROL perusteella) 
Tavanomainen vaihe ottaa yhteys avustajaan on vasta kun asia on edennyt käräjäoikeuteen asti, jolloin omainen saa oikeudelta tiedokseen syytteen sisältävän haastehakemuksen sekä pyynnön toimittaa vaatimuksensa.

Henkirikoksen uhrin omaiselle tilanne on vaikea ja ainutlaatuinen, hän ei usein ole ollut tekemisissä rikosprosessin kanssa ja on hyvin järkyttynyt tapahtuneesta. Asia lähtee etenemään niin, että avustaja tilaa esitutkinta-aineiston poliisilta, perehtyy asiaan ja varaa asiakkaalle tapaamisen. Tapaamisessa käydään läpi oikeusprosessia, asianomistajan asemaa ja vahingonkorvausvaatimuksen esittämiseen tarvittavia tietoja.

Korvaukset ja rangaistusvaatimus

Asiantuntevan avustajan kanssa käydään tarkasti läpi niitä vahinkoja, joista korvausta on mahdollista hakea. Suuri tyrmistys henkirikoksen uhrin omaiselle on usein se, ettei valtion varoista ole vuoden 2006 lakimuutoksen jälkeen maksettu omaiselle tuomittavia kärsimyskorvauksia, vaan omainen joutuu perimään niitä itse tekijältä, joka useimmiten on varaton. Tällä hetkellä lakimuutosta koskeva hanke on vireillä ja asiaan tulee toivottavasti parannus.

Kärsimyskorvauksen lisäksi omaiselle voi olla oikeus saada korvausta hautaamiseen liittyvistä kustannuksista sekä terapiakuluista tai työstä poissaolon aiheuttamasta ansionmenetyksestä, joita on mahdollista hakea korvattaviksi valtion varoista. Avustajan kanssa käydään läpi myös rangaistusvaatimusta - onko asianomistaja siitä samaa mieltä kuin syyttäjä.

Oikeudenkäyntiavustaja laatii käräjäoikeudelle kirjelmän asianomistajan vaatimuksista. Vaatimuskirjelmä menee tiedoksi tekijälle eli rikosasian vastaajalle.

"Kuinka pitkä oikeuden istunto on? Mitä jos en kestä olla siellä, saanko lähteä kesken pois?" 

Oikeudenkäynti nostattaa omaisessa tunteita

”Täytyykö minun puhua oikeudessa jotakin? Tuleeko tekijä paikalle oikeussaliin niin, että näen hänet läheltä? Saanko puhua hänelle? Saanko esittää kysymyksiä todistajille? Kuinka pitkä oikeuden istunto on? Mitä jos en kestä olla siellä, saanko lähteä kesken pois? Vaikuttaako minun läsnäoloni tekijän saamaan tuomioon?” Omaisen mielessä pyörii ennen oikeuden istuntoa paljon kysymyksiä, joihin oikeudenkäyntiavustaja vastaa.

Oikeudenkäyntiavustaja on henkilö, jolta omainen kuulee usein rikoksen tuskallisista yksityiskohdista ja henkilö, joka on omaisen rinnalla tämän kohdatessa tekijän silmästä silmään oikeussalissa. Avustajalta omainen saa myös tiedokseen tekijän saaman tuomion.

Oikeudenkäynnillä on omaiselle suuri henkilökohtainen merkitys ja kokemus oikeuden toteutumisesta on tärkeä hänen toipumiselleen. ”Olen pettynyt siihen, että tuomio oli niin lyhyt ja tekijä voi vapautua vankilasta jo muutamassa vuodessa. Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että avustaja kuuli toiveeni ja pelkoni, vastasi kysymyksiini, ja ajoi istunnossa syyttäjän kanssa aktiivisesti syytettä tekijää vastaan.” 

Mikään ei korvaa menetettyä läheistä, eikä tekijän saama rangaistus ehkä tunnu koskaan riittävältä, mutta kokemus siitä miten asiaa selvitetään ja miten omainen kohdataan, jää omaiselle vahvasti mieleen.

Oikeusprosessin lopputuloksella eli lainvoimaisella tuomiolla on suuri merkitys omaiselle, mutta niin on kokemuksella prosessistakin. Mikään ei korvaa menetettyä läheistä, eikä tekijän saama rangaistus ehkä tunnu koskaan riittävältä, mutta kokemus siitä miten asiaa selvitetään ja miten omainen kohdataan, jää omaiselle vahvasti mieleen.

Oikeudenkäyntiavustaja ei ole asiakkaan tukihenkilö eikä terapeutti. Empatialla on kuitenkin korostunut merkitys henkirikoksia koskevissa toimeksiannoissa. Oikeudenkäyntiavustajalle on tärkeää sensitiivinen ote, kyky kohdata sureva ja mieleltään järkkynyt omainen asiantuntevasti ja rauhallisesti ymmärtäen asian erityinen merkitys hänelle, ja toisaalta kyky olla kuormittumatta itse henkisesti raskaasta toimeksiannosta. Oikeudenkäyntiavustajan tuleekin huomata, milloin asiakkaan hyvinvointi vaatii sitä, että hänet on syytä ohjata tukipalveluiden piiriin.

Emmi Wehka-aho
lakimies
Lakiasiat Wehka-aho

Huoman verkkosivuilla toimii lakineuvontapalsta, jonka kautta henkirikoksen uhrien läheiset voivat lähettää kysymyksiä rikosoikeudellisiin ja muihinkin lakiin liittyvissä asioissa. Kysymyksiin vastaa Emmi Wehka-aho.