Raha ja talousasiat

Läheisen äkillistä kuolemaa surevan on usein vaikea toimia, mutta syvimmänkin surun keskel­lä on ryhdyttävä käytännön toimiin. 

Rikoksen selvittely voi kestää pitkään ja asioiden hoitamisesta aiheutuu kuluja. Osasta on mahdollista saada korvausta oikeusprosessin edetessä. Oikeusaputoimistot neuvovat maksutta, millaisia oikeudellisia asioita tulet kohtaamaan ja onko uhrin läheisellä oikeutta maksuttomaan oikeusapuun. 

Korvausten saaminen edellyttää, että tositteet ovat tallessa, joten var­muuden vuoksi on syytä säilyttää kaikki kuitit. 

Surmansa saaneen läheisen oikeus rikosvahinkokorvauksiin

Apua ja neuvontaa talousvaikeuksiin