Vaikuttavuuskiertue toi poliisit ja kriisityöntekijät saman pöydän ääreen

Julkaistu 24.8.2020

Maalis-huhtikuussa 2020 Huoma järjesti yhdessä Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisihallituksen kanssa Kuolinviesti ja omaisen kohtaaminen -kiertueen, jonka tavoitteena oli parantaa kriisituen saavuttavuutta.

Kiertueen tapahtumiin osallistui yhdeksällä paikkakunnalla yhteensä noin 150 ammattilaista, pääasiassa poliiseja sekä kriisityöntekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollosta, seurakunnista ja järjestöistä. Tilaisuuksissa katsottiin Silmästä silmään -dokumenttielokuva, sekä käytiin keskustelua kunkin alueen toimintamalleista äkillisen kuolemantapauksen sattuessa.

Huoman keräämien palautteiden mukaan tilaisuudet antoivat osallistujille vahvistusta ja tukea omaan työhön. Moniammatillinen keskustelu auttoi selkiyttämään palvelukokonaisuutta omalla alueella ja antoi “kasvoja nimille”. Kohtaamisen koettiin olevan omiaan madaltamaan kynnystä ottaa yhteyttä toisiin ammattilaisiin yli sektorirajojen.

Huoman toiminnanjohtaja Sanna puhumassa elokuvateatterin valkokankaan edessä punaisilla penkeillä istuvalle yleisölle.

Ylikonstaapeli Marko Lehtoranta Poliisiammattikorkeakoulusta näkee kiertueen tärkeimmäksi tulokseksi sen, että sujuva yhteistyö ammattilaisten välillä tuo kriisituen nopeammin apua tarvitseville.

–  Poliisien pitäisi ottaa kriisityöntekijä rohkeammin mukaan kuolinviestiä viedessä. Vaikka joskus saattaa nousta esiin jokin esitutkinnallisen syy, jonka vuoksi näin ei voi toimia, sen pitäisi olla kuitenkin ensisijainen toimintatapa. Asioita voi tehdä uhrin omaisen hyvinvoinnin kannalta kokonaisvaltaisesti ja sensitiivisesti, totesi Lehtoranta Huoma-lehden haastattelussa.

Kiertueen jälkeen tiedusteluja uusista keskustelutilaisuuksista on tullut etenkin poliisien suunnalta. Huomalla ei ole resursseja jatkaa tätä työtä, mutta toiveissa on, että Polamk pyrkii jotenkin vastaamaan esille nousseeseen tarpeeseen. Myös Rikosuhripäivystyksellä on alueellisia yhteistyöverkostoja, joissa henkirikosuhrien läheisille tukipalveluita antavien organisaatioiden edustajat kohtaavat.

Terhi Kantanen
Huoman kriisi- ja vapaaehtoistyön koordinaattori

(Blogikirjoitus on lyhennelmä Huoma-lehden numerossa 2/2020 julkaistusta artikkelista.)