Valtiokonttorin henkirikoksen uhrien läheisille maksamat korvaukset

Jos henkirikosta käsitellään tuomioistuimessa, on uhrin omaisen vaadittava kaikkia korvauksia ensin rikoksen tekijältä oikeudenkäynnissä. Uhrin omaisella on kuitenkin oikeus hakea rikosvahinkokorvauksia myös valtion varoista. Näitä korvauksia haetaan Valtiokonttorilta.

Valtiokonttorin korvaukset ovat toissijaisia, eli ennen niiden hakemista pitää selvittää, voiko samasta asiasta saada korvauksen esimerkiksi omasta vakuutuksesta, Kelalta tai työttömyys- tai sairauskassasta.

Mihin Valtiokonttorilta voi hakea voi saada korvauksia?

Henkirikoksen uhrin omainen voi saada Valtiokonttorilta korvauksia muun muassa:

 • kohtuullisista hautauskuluista (arkku, hautapaikka, hautakivi, muistotilaisuus ja kuolinilmoitus, omaisen matkakulut hautajaisiin, kukkalaitteet sekä suruvaatteet)
 • sairaanhoitokustannuksista
 • sairaanhoitoon liittyvästä lääkinnällisestä kuntoutuksesta
 • ansionmenetyksestä (sairaanhoidon ja työkyvyttömyyden osalta)
 • elatuksen menetyksestä (leski, lapset tai muu läheinen, jonka elatus on vakiintuneesti ollut surmansa saaneen varassa)
 • oikeudenkäyntikuluista, jos omaiselle myönnetään myös muita rikosvahinkolain mukaisia korvauksia

Valtiokonttori ei korvaa perunkirjoituskuluja tai muita pesänselvittelystä aiheutuneita kustannuksia.

Milloin korvauksia voi/pitää viimeistään hakea?

Korvauksia pitää hakea viimeistään kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvausasiassa annettiin lainvoimaiseksi tullut tuomio.

Jos rikoksesta aiheutuu kuluja oikeudenkäynnin jälkeen, voi niistäkin hakea korvausta valtiolta. Mikäli asia on jo vireillä Valtiokonttorissa, korvausta haetaan jatkohakemuksella.

Joskus omainen esimerkiksi hakeutuu terapiaan vasta vuosia myöhemmin, mutta jos terapian tarpeesta esitetään riittävä selvitys, voivat nämä kulut tulla rikosvahinkolain perusteella korvattavaksi.

Mikäli asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, korvausta on haettava kymmenen vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä.

Kuka voi saada korvauksia?

 • surmansa saaneen vanhemmat
 • surmansa saaneen lapset
 • aviopuoliso, avopuoliso
 • samassa perheessä asuvat muut lapset, kuten puolison lapset tai sijoituslapset
 • muu surmansa saaneelle erityisen läheinen henkilö esim. sisarukset tai isovanhemmat
Kapean kuvan poikki kulkee suikale jossa on paljon kymmenen ja kahdenkymmenen sentin kolikkoja, suikaleen molemmin puolin tumma tausta jossa veteen heijastuu oksia.

Kuinka paljon korvauksia voi saada?

Korvauksia voi saada enintään 6000 €. Tähän summaan sisältyy sairaanhoitokustannukset, kuntoutuskulut ja muut tarpeelliset kulut sekä ansionmenetys.

Miten korvauksia haetaan?

Valtiokonttorin verkkosivuilla voi täyttää hakemuslomakkeen Korvaushakemuslomake rikosvahingosta

Lomake on joko tulostettava ja lähetettävä postissa tai kirjauduttava mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla ja täytettävä sähköisesti. Omaisen oikeudenkäyntiavustaja voi avustaa niiden hakemisessa.

Mistä saa neuvoja?

Valtiokonttorin asiakaspalvelu palvelee arkisin kello 9.00–12.00 numerossa 029 550 2736.

Kuuluuko rikosasiassa edustaneen juristin auttaa Valtiokonttorin hakemuksen täyttämisessä?

Useimmissa tapauksissa juristi auttaa hakemuksen tekemisessä, apua kannattaa pyytää rohkeasti. Tarvittaessa apua voi pyytää myös Valtiokonttorin asiakaspalvelusta.

Mitä pitää olla liitteenä?

 • Jäljennös tuomioistuimessa annetusta tuomiosta
 • Jäljennös esitutkintapöytäkirjasta, jollei asiaa ole käsitelty tuomioistuimessa
 • Päätökset ja selvitykset muualta saaduista korvauksista (esim. vakuutusyhtiö, Kela, työttömyyskassa)
 • Lääkärinlausunto omaisen työkyvyttömyydestä, jäljennös sairauspäivärahapäätöksestä sekä todistus työnantajan maksamasta palkasta ja ansionmenetyksestä
 • Lääkärinlausunto tai sairauskertomus omaisen hoidon tarpeesta sekä kuitit sairaanhoitokuluista
 • Kuitit hautauskuluista sekä tarvittaessa perukirja ja valtakirjat
 • Selvitys sairaudesta, vammasta sekä taloudellisista olosuhteista, mikäli haetaan korvausta taloudellisesta vahingosta tai harkinnanvaraisesti korvattavasta esinevahingosta
 • Juristin palkkiolaskelma sekä mahdollinen vakuutusyhtiön korvauspäätös, jos haet korvausta oikeudenkäyntikuluista
 • Mikäli vaadit korvausta siitä, että olet käyttänyt hakemuksen täyttämisessä apuna juristia, liitä hakemukseen juristin lasku sekä selvitys myönnetystä oikeusavusta tai määrätystä oikeusavustajasta
 • Valtakirja, mikäli haluat korvauksen maksettavaksi muulle kuin itsellesi
 • Mikäli asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, liitä hakemukseen kuitit kaikista vaadituista kuluista

Lähteet: