Osallistu Ulos epätoivosta -hankkeen tutkimuskyselyyn

9.10.2023

Ulos epätoivosta -tutkimushanke etsii ratkaisuja nuorten väkivallan, huumekuolemien ja itsemurhien vähentämiseksi. Vuoteen 2028 jatkuvaa tutkimushanketta johtaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) vastaa hankkeessa nuorten vakavan väkivallan taustatekijöiden ja ehkäisyn tutkimuksesta. Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Pyydämme teitä osallistumaan tutkimushaastatteluun, jonka aikana keskustelemme läheisenne elämänkaaresta ja henkirikokseen johtaneista tapahtumista. Toivomme tavoittavamme täysi-ikäisiä henkilöitä, joiden läheinen on joutunut henkirikoksen uhriksi viiden viime vuoden aikana ollessaan 15–29-vuotias. Haastattelut järjestetään loppusyksystä 2023 ja alkuvuodesta 2024.

Haastattelut toteutetaan ja hankkeen havainnot julkaistaan kunnioittaen henkirikosten uhrien elämää ja heidän läheistensä surua. Olemme sitoutuneet hyvän tieteellisen tutkimuksen eettisiin periaatteisiin. Haastatteluaineistosta tuotetaan tutkimusraportteja, joista ei ole mahdollista tunnistaa haastatteluihin osallistuneita henkilöitä.

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää tutkimushankkeesta ja keskustellaan tutkimushaastattelun järjestämisestä.

Iina Sahramäki
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto
iina.sahramaki@helsinki.fi
+358 29 412 0870

Lisätietoja hankkeesta www.ulosepatoivosta.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Mistä on kyse?

Ulos epätoivosta -tutkimushanke etsii ratkaisuja nuorten väkivallan vähentämiseksi, huumekuolemien ja itsemurhien vähentämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tuottaa laaja tietopohja, jonka pohjalta etsitään keinoja nuorten ennenaikaisten kuolemien ehkäisemiseksi.

Tutkimuksen avulla etsitään ratkaisuja sekä epäsuotuisimpien tapahtumakulkujen että nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisyyn, mutta myös hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden lisäämiseen. Epäsuotuisien tapahtumakulkujen ehkäisyä tehostamalla voidaan pahoinvoivia nuoria auttaa yhteiskunnassamme laajemminkin.

Väkivallan seurauksena on viimeisen vuosikymmenen aikana kuollut Suomessa vuosittain keskimäärin 12 nuorta (10-29 v.).  Henkirikos aiheuttaa merkittävää kärsimystä ja haittoja myös uhrien läheisille sekä pelkoa laajemminkin yhteisössä. Henkirikollisuutta on Suomessa tutkittu verraten paljon, mutta emme tiedä tarpeeksi nuorista ja erityisesti nuorista väkivallan uhreina. Tutkittu tieto on tarpeen, jotta väkivaltakuolemia voitaisiin ehkäistä. Ulos epätoivosta -tutkimushankkeen väkivaltaan keskittyvässä työpaketissa vastataan tähän tietotarpeeseen. 

Ulos epätoivosta -tutkimushanketta johtaa THL. Hanketta toteuttavat THL:n lisäksi Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistot yhdessä Nuorisotutkimusseuran ja A-klinikkasäätiön kanssa. Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Haastatteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista

Hankkeen haastatteluissa syvennymme alle 30-vuotiaan nuoren elämään ja niihin käännekohtiin, jotka veivät häntä kohti ennenaikaista kuolemaa. Kartoitamme nuoren sosiaalista ja kulttuurista ympäristöä sekä tunnistamme hetkiä ja tilanteita, jolloin ennenaikainen kuolema olisi voitu estää. Oppimalla menneestä tuotamme tietoa nuorten henkirikollisuuden vähentämiseksi tulevaisuudessa.

Sinulla on oikeus missä vaiheessa tahansa keskeyttää haastattelu tai esittää mieleesi nousseita kysymyksiä haastattelusta ja sen käytöstä. Haastattelut äänitetään ja kirjoitetaan tekstimuotoon, minkä jälkeen äänitteet hävitetään. Tekstimuotoinen aineisto säilytetään tietoturvallisesti sähköisessä muodossa suojatuilla verkkolevyillä ilman suoria henkilötietoja kuten nimiä ja osoitteita. Aineisto on vain vaitiolositoumuksen tehneiden tutkijoiden käytettävissä.

Haastatteluaineistosta tuotetaan tutkimusraportteja, joista ei ole mahdollista tunnistaa haastatteluihin osallistuneita ihmisiä. Suostumuslomakkeiden ja haastatteluaineiston tietosuojasta voit lukea tietosuojailmoituksesta, joka löytyy hankkeen verkkosivuilta osoitteesta www.ulosepatoivosta.fi/tietosuoja.