Työpaikka auki Huomassa

4.8.2022

Huoman toiminnanjohtaja Sanna Kalajanniska siirtyy vuorotteluvapaalle 1.10.2022-31.3.2023 väliseksi ajaksi. Hänen sijaisenaan tulee toimimaan nykyinen kriisi- ja vapaaehtoistyön koordinaattori Terhi Kantanen.  


Toimistolle haetaan nyt vuorotteluvapaan ajaksi asiakastyön koordinaattoria. 

Asiakastyön koordinaattorin työtehtäviin kuuluu vastata asiakaspuheluista ja -ohjauksesta jota annetaan sekä henkirikoksen uhrien läheisille, että heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Pääasiassa työ tehdään puhelimitse ja verkossa. Työtehtäviin sisältyy myös vapaaehtoisten toteuttaman puhelinvertaistuen koordinointi sekä yhteistyö verkostojen kanssa.


Tehtävässä on hyötyä aiemmasta kokemuksesta kriisityöstä tai traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa työskentelystä, sekä palvelujärjestelmän tuntemisesta.


Työtä tehdään itsenäisesti, mutta tukena on työyhteisön esihenkilö sekä kriisityöstä vastaava vs. toiminnanjohtaja. Asiakastyön sydämenä on henkilökohtainen ohjaaminen yhteiskunnan eri palveluihin sekä järjestön omaan vertaistukityöhön. 


Työhön sisältyy jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä ja matkustamista silloin tällöin. Etätyön tekeminen on mahdollista, mutta edellytämme, että voit työskennellä myös Oulun Kumppanuuskeskuksessa sijaitsevalta toimistolta käsin.   

Vuorotteluvapaan edellytykset työntekijältä: 

Sijaisen on oltava työtön työnhakija TE-toimistossa välittömästi ennen sijaisuuden alkamista.  

Sijaiseksi käy henkilö, jonka työttömyys on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana.  

TAI 

Seuraavissa tilanteissa sijaiseksi voidaan palkata henkilö, jonka työttömyys on kestänyt vain yhden päivän välittömästi ennen sijaisuuden alkamista:  

  • Henkilö on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. 
  • Henkilö on alle 30-vuotias ja ammatillisen- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. 

Lisäksi edellytämme hakijalta: 

  • korkeakoulututkinto esim. sosionomi 
  • kokemusta henkilökohtaisesta asiakaskohtaamisesta 
  • hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä erilaisten ja erilaisissa asemissa olevien ihmisten kanssa 
  • suomen kielen sujuvaa suullista ja kirjallista taitoa 

Mitä tarjoamme? 

  • joustavan ja mukavan työympäristön 
  • laaja-alaisen työnkuvan ja mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen 
  • tiiviin yhteisön ja yhdessä tekemisen aktiivisten vapaaehtoisten kanssa 

Palkka maksetaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukaan vaativuusryhmän 5. palkalla sekä mahdollisilla lisillä. 

Hakemukset ja lisätiedustelut

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Sanna Kalajanniska ensisijaisesti puhelimitse arkisin 10:00 – 16:00 välillä 050 304 3332 tai sähköpostitse toiminnanjohtaja@huoma.fi 

Hakemus ja CV lähetetään 24.8.2022 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toiminnanjohtaja@huoma.fi. Mikäli sopivia hakijoita tulee ennen hakuajan päättymistä, alustavia haastatteluita järjestetään jo hakuaikana. Haastattelut järjestetään hybridisti paikanpäällä Oulussa ja Teamsin kautta.