Tutkimuspyyntö epäselvissä olosuhteissa menehtyneiden omaisille

2.6.2022

Huoma välittää tutkimuspyynnön teologian alan tutkijalta. Tutkimuksessa selvitetään lapsensa epäselvissä, mutta henkirikokseksi epäillyissä tilanteissa menettäneiden vanhempien tunteita ja spiritualiteettia. Jos haluat osallistua tutkimukseen ole yhteydessä suoraan tutkija Katja Malin-Kaartiseen p. 044 947 4179.

Lisätietoja saat alla olevasta tutkimuspyynnöstä.

Tutkimus: Vanhempien tunteet ja spiritualiteetti epäselvissä sekä epäillyissä henkirikoksissa


Sinua pyydetään osallistumaan väitöskirjatutkimukseen, jonka tarkoituksena on kuvata ja analysoida vanhempien tunteita ja spiritualiteettia epäselviin sekä epäiltyihin henkirikoksiin liittyvissä menetyksissä. Kutsun Sinut tutkimukseen, mikäli olet menettänyt lapsesi epäselvän tai epäillyn henkirikoksen seurauksena. 

Tässä tutkimuksessa epäselvillä tai epäillyillä henkirikoksilla tarkoitetaan sellaisia kuolemantapauksia, joita on tutkittu henkirikoksina, mutta joissa tarkkaa kuolinsyytä tai henkirikoksen osuutta kuolemaan ei ole kyetty selvittämään. Tutkimuksen piiriin kuuluvat myös sellaiset kuolemantapaukset, joita on tutkittu epäiltyinä henkirikoksina, mutta joissa lopputulemana on, ettei rikosta ole tapahtunut.


Tutkimus toteutetaan Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelmassa. Tutkimus on saanut rahoitusta Kirkon tutkimuskeskukselta vuodelle 2022.


Olen kiinnostunut kuulemaan, millaisia tunteita olet kokenut menetykseesi liittyen ja millaisia merkityksiä erilaisilla tunteilla on ollut menetyksesi käsittelyssä. Tunteiden kautta käsittelemme elämässämme tapahtuneita asioita ja sitä maailmaa, jossa elämme.

Toivon voivani keskustella kanssasi myös tekijöistä ja asioista, jotka ovat auttaneet tai auttavat Sinua löytämään merkityksiä ja tarkoituksia sekä elämän että kuoleman suhteen. Lisäksi keskustelisin mielelläni kanssasi myös tulevaisuuden näkemyksistäsi.


Kuulut tutkimuksen kohderyhmään, mikäli menetyksestäsi on kulunut ajallisesti 1,5-5 vuotta. Tavoitteena on saada tutkimukseen mukaan kymmenen vanhempaa. Tarkoituksena on haastatella Sinua kolme kertaa niin, että haastatteluiden väli olisi viikosta kuukauteen. Haastatteluiden väli sovitaan yhdessä Sinun kanssasi, mutta tarkoituksena on pitää väli mahdollisimman lyhyenä, jotta Sinun ei tarvitse sitoutua haastatteluprosessiin pitkäksi aikaa. Yhden tutkimushaastattelun kesto on noin 1-2 tuntia. Haastattelut tehdään Sinulle sopivassa ja rauhallisessa paikassa.
Ensimmäisessä haastattelussa syvennytään tämänhetkiseen elämäntilanteeseesi ja ajatuksiisi tulevaisuudesta. Toisessa haastattelussa keskitytään itse kuolemantapahtumaan ja menetyksesi ensihetkiin. Kolmannessa haastattelussa fokus on menetyksesi käsittelyssä ja elämäsi uudelleen muotoutumisessa.


Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Osallistuessasi tutkimukseen tietojasi käsitellään luottamuksellisesti. Sinusta kerättyjä henkilötietoja käsittelee ainoastaan tutkija ja itse tutkimusaineistoon on pääsy tutkimusryhmällä. Tutkimusaineisto pseudonymisoidaan eli koodataan niin, ettei Sinua tai menehtynyttä lastasi voida tunnistaa tutkimusaineistosta tai tutkimusjulkaisuista. Tutkimusjulkaisussa ei nosteta esiin sellaisia suoria lainauksia haastatteluista, joista Sinut tai menehtyneen lapsesi voisi tunnistaa. Henkilötietojasi ja Sinusta kerättyä tutkimusaineistoa säilytetään erillisissä paikoissa niin, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä.


Voit myös keskeyttää tutkimukseen osallistumisesi ilman syytä ja missä vaiheessa tahansa. Mikäli keskeytät osallistumisesi, Sinusta keskeytystä aiemmin kerättyä tutkimusaineistoa voidaan edelleen käyttää tutkimuksessa.


On mahdollista, ettei tähän tutkimukseen osallistumisesta ole Sinulle välitöntä hyötyä. Tutkimukseen osallistumalla voit kuitenkin olla tuomassa esiin tärkeitä näkökulmia sellaisesta aiheesta, jota on tutkittu vähän. Tutkimukseen osallistumalla autat minua selvittämään ja ymmärtämään epäselviin ja epäiltyihin henkirikoksiin liittyvää menetyskokemusta. Voi myös olla, että koet haastattelutilanteen vaikeaksi. Haastattelutilanteissa edetään Sinun omien toiveidesi ja tuntemustesi mukaisesti niin, ettei haastattelu käy Sinulle liian raskaaksi.


Mikäli kiinnostuit tutkimukseen osallistumisesta, niin otathan minuun yhteyttä puhelimitse. Kerron mielelläni lisää tutkimuksesta.


Ystävällisin terveisin,
Katja Malin-Kaartinen
Väitöskirjatutkija, TM
Puh. 044 947 4179