Tutkimus perhesurmista kaipaa lisää osallistujia

18.10.2021

Tampereen yliopistolla tehdään tutkimusta, jossa tutkitaan perhesurman uhrien läheisten näkökulmaa perhesurmia ennakoivista tekijöistä. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä perhesurmia edeltävistä olosuhteista ja löytää keinoja, joilla perheitä voitaisiin tukea ennen kuin pahin tapahtuu.
Perhesurmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa joku perheenjäsen surmaa toisen oman perheensä jäsenen. Tutkimuksen kyselyn vastaajiksi etsitään uhrien läheisiä. Läheinen voi olla kuka tahansa, joka kokee olleensa läheinen perhesurman uhrille, esimerkiksi ystävä tai naapuri. 

Tutkimuksen osalllistujien henkilöllisyys salataan.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 20 minuuttia ja sen lopussa voi ilmaista, onko valmis antamaan jatkohaastattelun aiheesta. 

Kyselylomake ja lisätietoa tutkimuksesta.

Lisätietoja antaa myös TtM Marianne Ellilä, marianne.ellila@tuni.fi