Tutkielmaan etsitään nuorena vanhemman menettäneitä

30.11.2021

Jaamme alla Huomalle tulleen pyynnön opiskelijalta, jonka gradu käsittelee nuorten surua.


Hei!

Suretko vanhemman menetystä? Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan kokemuksestasi kanssani sosiaalityön pro gradu -tutkielmaani varten toteutettavan haastattelun merkeissä.

Olen sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija ja teen pro gradu -tutkielmaani Lapin yliopistossa. Tutkielman ohjaajana toimii yliopistonlehtori Jari Lindh. Tutkielman tavoitteena on tuottaa tietoa nuorten elämän ja arjen rakentumisesta vanhemman menetyksen jälkeen. Tutkielman keskeinen käsite on toimijuus, joka tarkoittaa arjen uudelleen rakentamista ja suhteiden luomista muihin ihmisiin esimerkiksi koulussa, työssä ja vapaa-ajalla. Olenkin kiinnostunut erityisesti siitä, minkälaisia vaikutuksia vanhemman menetyksellä on ollut arjellesi, sosiaalisille suhteillesi sekä osallisuudellesi nuorille tyypillisissä toiminnoissa ja yhteisöissä.

Tutkielmaa ohjaava näkökulma on surun ymmärtäminen kokonaisvaltaisena elämänkokemuksena, mikä tarjoaa myötätuntoisen lähestymistavan surevien nuorten tilanteisiin. Vanhemman menetystä ja siitä juontuvaa surua tarkastellaan relationaalisena, eli erilaisiin suhteisiin kietoutuvana sekä elämänkulussa ilmenevänä ja vaikuttavana kokemuksena. Surevien nuorten toimijuuskokemuksia pyritään tavoittamaan suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan, nuoruusikään liittyviin kulttuurisiin odotuksiin sekä nuoren omiin sosiaalisiin suhteisiin ja verkostoihin.

Etsin haastateltaviksi 13-17 -vuotiaina vanhemman menetyksen kohdanneita, haastatteluhetkellä täysi-ikäisiä nuoria tai nuoria aikuisia. Lisäksi menetyksestäsi tulisi olla kulunut aikaa vähintään vuosi. Se, millä tavoin tai minkälaisissa olosuhteissa olet vanhempasi menettänyt, ei ole tässä yhteydessä ratkaisevaa. Kokemuksesi tuovat arvokasta tietoa kuolemantavasta tai muista piirteistä riippumatta.

Haastattelu voidaan tilanteesta riippuen toteuttaa kasvotusten tai etäyhteydellä. Haastattelu nauhoitetaan luvallasi. Osallistuminen on vapaaehtoista ja voit keskeyttää sen missä vaiheessa tahansa. Haastatteluaineistoa käsitellään anonyymisti ja ehdottoman luottamuksellisesti. Sinua ja kokemuksiasi ei ole mahdollista tunnistaa tutkielman tuloksista. Tutkielman on tarkoitus valmistua toukokuussa 2022, jolloin tiedotan Sinua siitä mielelläni.

Mikäli Sinulla herää kysyttävää tai haluat sopia kanssani haastatteluajan, olethan minuun yhteydessä sähköpostitse crista.juutinen@gmail.com.

Suuri kiitos avustasi tärkeän aiheen äärellä!