Surukonferenssin 2022 ajankohta ja teema julkaistu

7.9.2021

Vuoden 2022 Surukonferenssi järjestetään Tampereella 21.–22.4.2022 teemalla Äkillinen kuolema yhteiskunnassamme.

Huoma on mukana järjestämässä kolmattatoista valtakunnallista Surukonferenssia. Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa.

Vuoden 2022 Surukonferenssin tieteellisten sessioiden tiivistelmähaku on auennut. Konferenssin tieteellisissä sessioissa voit esitellä aihepiiriin liittyvää tutkimustasi tai kehittämistyötäsi/projektia/hyviä toimintakäytänteitä suullisena esityksenä tai posterina. Tiivistelmien viimeinen jättöpäivä on 24.10.2021.

Tieto tiivistelmien hyväksymisestä lähetetään 8.11.2021 mennessä. Tarkemmat ohjeet löytyvät Surukonferenssin kotisivuilta osoitteesta http://www.surut.fi/tiivistelman-jatto/.