Surevan kohtaaminen jatkuu pysyvänä toimintana

26.1.2022

Surujärjestöjen yhteishankkeena aloittanut Surevan kohtaaminen on jatkumassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn esittämällä Ak-avustuksella. Hankkeesta tulee täten pysyvä osa surujärjestöjen toimintaa ja jatkossa puhutaankin Surevan kohtaaminen -toiminnasta hankkeen sijaan.

– Ehdotettu rahoitus on osoitus toiminnan tarpeellisuudesta ja hyvin tehdystä työstä hankkeessa. Kiitos kuuluu kaikille toiminnassa mukana olleille kokemusasiantuntijoille, hankkeessa työskennelleille työntekijöille sekä Surujärjestöjen työntekijöille ja luottamushenkilöille, jotka ovat kaikki omalta osaltaan edistäneet tärkeää asiaa. Uusi Ak-rahoitus on näinä aikoina iso ilon aihe, Surevan kohtaaminen -toiminnan asiantuntija Sirpa Mynttinen kertoo.

Toiminta jatkuu hankkeessa kehitettyjen käytäntöjen pohjalta toiminnan pääpainon ollessa tulevaisuudessakin asiantuntija- ja kokemustiedon välittämisessä ammattilaisille. Tavoitteena on lisätä surevia kohtaavien ammattilaisten valmiuksia kohdata ja tukea monipuolisesti surevia ja ohjata heitä tarjolla olevan tuen piiriin. Toimintaresurssit ovat kuitenkin aiempaa pienemmät ja maaliskuusta lähtien toiminnassa työskentelee aiemman kahden henkilön sijaan yksi työntekijä, Sirpa Mynttinen.

Kokemusasiantuntijuutta ja asiantuntijatietoa

Toimintavuosi pyörähti reippaasti käyntiin tammikuun toisena viikonloppuna verkossa järjestetyllä uusien kokemusasiantuntijoiden koulutuksella. Kokemusasiantuntijoita onkin tällä hetkellä kaikkiaan noin sata.

Vuonna 2021 kokemuspuheenvuoroja pidettiin 90 ja niillä oli kuulijoina yli 3000 ammattilaista tai opiskelijaa. Puheenvuoropyyntöjä toiminnalle tulee tasaiseen tahtiin ja suurin osa niistä toteutetaan tällä hetkellä etäyhteydellä. Jotta kokemustieto tavoittaisi laajasti surevia kohtaavat ammattilaiset ja opiskelijat, surujärjestöjen jäsenten ja työntekijöiden toivotaan kertovan kokemusasiantuntijavierailuista ja -toiminnasta aktiivisesti eteenpäin.

– Toiminnan tavoitteena on tarjota ammattilaisille tietoa ja välineitä kohdata surevat paremmin ja näin parantaa surevien saamaa tukea. Surevankohtaaminen.fi -verkkosivuilla on laaja tietopankki aiheesta ja siihen kannattaa käydä tutustumassa. Viimeisimpänä sisältönä sinne on lisätty surun monimuotoisuutta käsittelevä osio. Julkaisimme verkkosivuillamme myös englanniksi ja ruotsiksi tietoa monimuotoisen surun lisäksi kriisissä tukemisesta ja surevan kohtaamisesta työelämässä. Surevan kohtaaminen toiminnasta saat tietoa uutiskirjeestä. Jos sinulle ei vielä tule uutiskirjettä, se kannattaa tilata nettisivuiltamme täältä. Voit seurata Surevan kohtaaminen -toimintaa myös Facebookissa ja Twitterissä, viestintävastaava Nelly Rauhala ehdottaa.