Puhelinvertaisten koulutukset

20.1.2021

Tulisitko tukihenkilöksi toiselle henkirikoksessa läheisen menettäneelle? 

Mikäli omasta menetyksestäsi on kulunut aikaa jo muutama vuosi ja olet sinut oman surusi kanssa, voit hakea puhelinvertaisten koulutukseen. Puhelinvertaiseksi sopii henkilö, joka on hyvä kuuntelija ja muutenkin omaa hyvät vuorovaikutustaidot. 

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen eikä siitä makseta palkkiota. Soitetuista puheluista kertyneet kulut korvataan. Huoman puhelinvertaisille tarjotaan säännöllisesti lisäkoulutusta sekä työnohjausta.


Koulutus on osallistujille maksuton. Vasta koulutuksen jälkeen voit päättää, alatko vapaaehtoiseksi puhelintukihenkilöksi.

Seuraava koulutus järjestetään etäkoulutuksena lauantaina 13.2.2021 klo 10:30-16. Koulutus on surujärjestöjen yhteistyötä ja kouluttajana toimii Surunauha ry:n koordinaattori Teppo Kupias. Koulutukseen kuuluu myös seuraavalla viikolla järjestettävä tunnin perehdytys Huoman käytäntöihin, mutta sen ajankohta sovitellaan osallistujien aikatauluun sopivaksi ilmoittautumisen päätyttyä. 

Huhtikuussa 2021 järjestetään toinen puhelinvertaisten koulutus Huoman omana etäkoulutuksena. Koulutus järjestetään kolmena kahden tunnin pituisena oppituntina. Luennot ovat arki-iltoina. 


Jos haluat osallistua jompaan kumpaan koulutukseen, ilmoittaudu Huoman koordinaattori Terhi Kantaselle numeroon 050 401 2230 tai laita sähköpostia osoitteeseen terhi.kantanen@huoma.fi .