Osallistu tutkimukseen

20.5.2020

Haluatko osallistua tutkimukseen, jonka aiheena on läheisensä menettäneiden kokemukset poliisin kohtaamisesta kuoliviestin yhteydessä? 

Lue alla oleva viesti Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijalta:

" Nimeni on Adeline Lind, opiskelen Poliisiammattikorkeakoulussa ja parhaillaan suoritan harjoittelujaksoa Pohjanmaan Poliisilaitoksella. Tutkintooni kuuluu opinnäytetyö ja aiheeksi olen valinnut kirjoittaa läheisensä menettäneen omaisen kokemuksia poliisin kohtaamisesta kuolinviestin yhteydessä.


Opinnäytetyöni tarkoituksena on tutkia poliisin virkatehtäväksi luokiteltavaa kuolinviestin toimittamista henkirikoksen uhrien läheisten kokemana. Omaisten jakamilla kokemuksilla poliisin kohtaamisesta kuolinviestin yhteydessä, pyrin saamaan aiheesta esiin sen omaisissa herättämiä tunteita, kokemuksia ja mielipiteitä poliisin vuorovaikutuksesta virkatehtävässään.

Poliisiammattikorkeakoulun perusopintoihin kuuluu kuolemansyyn- ja väkivaltarikoksien tutkintaan perehtyminen, missä pyritään antamaan opiskelijoille mahdolliset valmiudet toimia omaisten tarpeiden mukaisesti kuolinviestin tehtävällä. Kuolinviestin vieminen ei kuitenkaan koskaan saisi olla rutiininomainen tehtävä. Tehtävän tulisi olla tapauskohtainen ja poliisin ammattipätevyyttä voidaan mitata läsnäolokyvyllä ja emotionaalisten- sekä käytännöllisten tarpeiden havainnonnilla vastapuolessa. Opinnäytetyössäni tulen myös haastattelemaan kokeneempia poliiseja, jotka ovat virkaurallaan vieneet useampia kuolinviestejä ja heidän avullaan haluan korostaa eroavaisuuksia kuolinviestin viemisen välillä.

Työssä ei tulla julkistamaan nimiä ja jokainen haastateltava kirjoitetaan mahdollisimman tunnistamattomaan muotoon. Tutkimuksessa pyritään tuomaan esiin kohtaamisia poliisin kanssa ja mahdollisia kehityskohteita, joita tulisi tuoda poliisin tietoisuuteen. Haastattelut toteutetaan puhelimen tai sähköpostin välityksellä, suomen tai ruotsin kielellä. Kaikki haastatteluihin liittyvä aineisto hävitetään heti tutkimuksen valmistuttua. Tutkimus on vapaaehtoinen ja vastauksia hyödynnetään opinnäytetyössä. Tutkimus julkaistaan internetissä ruotsin kielellä ja tiivistelmä sekä ruotsiksi että suomeksi.


Mikäli koet olevasi halukas jakamaan kokemasi kohtaamisen poliisin kanssa jätä yhteystietosi sähköpostiini, Adeline.Lind@edu.polamk.fi, jotta voisin olla teihin henkilökohtaisesti yhteydessä. "