Osallistu kyselyyn surujärjestöistä

18.5.2021

Keräämme surujärjestöjen toiminnan tueksi tietoa koronapandemian aiheuttaman poikkeusajan vaikutuksista tuen tarpeeseen. Poikkeusajalla tarkoitamme tässä kyselyssä maaliskuussa 2020 alkanutta koronapandemia-aikaa.

Kyselyn tavoitteena on selvittää, miten koronapandemia on vaikuttanut surujärjestöjen jäsenten tuen tarpeeseen ja sen hakemiseen. Lisäksi pyrkimyksenä on saada tietoa siitä, millainen merkitys surujärjestöillä on ollut surevien elämään poikkeusolojen aikana. 

Vastaa kyselyyn sähköisellä lomakkeella.