Hankkeen toiminta jatkuu vuonna 2020

7.1.2020

Surujärjestöjen yhteinen Surevan kohtaaminen -hanke jatkaa toimintaansa vuonna 2020. Hankkeessa autetaan ammattilaisia kohtaamaan läheisensä menettäneitä ja tiedotetaan sureville saatavilla olevasta tuesta. Hankkeen verkkosivulta löydät tieteelliseen tutkimukseen ja surujärjestöjen kokemuksiin perustuvaa tietoa surusta ja surevan tukemisesta.