Henkirikoksen uhrin omaisella oikeus hakea valtiolta terapiakuluihin korvauksia

28.10.2022

Rikosvahinkolaki ja vahingonkorvauslaki oikeuttavat henkirikoksen uhrin läheisen saamaan valtion varoista korvausta henkirikoksen aiheuttamista terapiakuluista. Keskeistä on lääkärinlausunto siitä, että terapiakulut ovat syy-yhteydessä rikosvahinkoon.

Oikeus kulujen vaatimiseen Valtiokonttorilta riippuu siitä, onko kuluja käsitelty henkirikosasian yhteydessä tuomioistuimessa. Mikäli asiasta on tuomioistuimen päätös, tulee korvausta hakea Valtiokonttorilta 3 vuoden kuluessa lainvoimaisesta tuomiosta.

Usein terapiakuluja ei kuitenkaan ole edes voitu hakea henkirikosasian oikeudenkäynnin yhteydessä, koska terapia alkaa ja kulut syntyvät tyypillisesti vasta asian oikeuskäsittelyä myöhemmin.

Jos asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, tulee korvausta hakea kymmenen vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä. Erityisestä syystä korvausta voidaan hakea myöhemminkin.

Lakimies Emmi Wehka-aho kertoo Valtiokonttorin antaneen hiljattain ratkaisun, jonka mukaan terapiakuluja on korvattu omaiselle, joka on hakenut niitä Valtiokonttorilta vasta yli 10 vuotta henkirikoksen jälkeen, ja noin 9 vuotta henkirikosasian lainvoimaisen tuomion jälkeen. Omaiselle oli aiheutunut erityisen traumaattisen henkirikoksen aiheuttamasta vuosia jatkuneesta terapiasta tuhansien eurojen kulut Kelan tukemien terapiakäyntien omavastuuosuuksista. Kustannukset korvattiin omaiselle täysimääräisesti Valtiokonttorista. Valtiokonttori korvaa kuluja aina 5.000 euroon asti.

”Korvauspäätöksellä on paitsi suuri taloudellinen merkitys, kun terapiakulut eivät jää omaisen itsensä katettaviksi. Asialla on myös merkittävä inhimillinen merkitys, kun omainen kokee valtion ottavan vastuuta omaiselle kuolemantapauksen seurauksena aiheutuneista vahingoista”, Wehka-aho toteaa.

”On tärkeää, että valtio vastaa omaisen terapiakustannusten korvaamisesta. Kokemukseni mukaan omaisilla tai aina edes heidän oikeudenkäyntiavustajillaan ei ole tietoa Valtiokonttorin korvauskäytännöistä ja terapiakuluja jää omaisten itsensä vastattaviksi koska niitä ei osata hakea.”

Henkirikosten uhrien omaisten on siis hyvä muistaa, että terapiakuluja voi ja kannattaa hakea, vaikka niitä ei ole käsitelty oikeudenkäynnin yhteydessä.

Emmi Wehka-aho toimii Huoman vapaaehtoisena henkirikoksen uhrien läheisille tarkoitetussa maksuttomassa Kysy lakimieheltä -palvelussa.