Oikeusministeriön arviointimuistio lausuntokierroksella

6.8.2021

Oikeusministeriö on heinäkuun lopulla lähettänyt lausuntokierrokselle arviointimuistion, jossa ehdotetaan muutosta mm. rikoksen uhrien ja henkirikoksen uhrien omaisten terapiakulujen korvattavuuteen sekä kärsimyskorvauksiin. Myös Huoma saa antaa lausunnon arviointimuistiosta.

Huoma on pyrkinyt jo pitkään vaikuttamaan siihen, että henkirikoksen uhrin läheinen voisivat saada maksusitoumuksen terapiakuluihin ennen kulujen syntymistä. Nykyisellään rikoksen uhri tai henkirikoksen uhrin läheinen voivat hakea terapiakuluja takautuvasti, mutta ne on ensin maksettava itse eikä niiden korvaamisesta ole varmuutta.

Lisäksi muistiossa tutkitaan mahdollisuutta muuttaa rikosvahinkolakia siten, että surmansa saaneen läheisellä olisi oikeus saada korvaus hänelle kuolemantapauksesta aiheutuneesta kärsimyksestä. Nykyään kärsimyskorvausta voi hakea surmaajalta tuomion yhteydessä, mutta koska tuomitut ovat useimmiten vähävaraisia tai varattomia, suurin osa tuomituista korvauksista jää maksamatta.

Lisää aiheesta voi lukea esimerkiksi Helsingin sanomien uutisesta.