Intensiivikurssi henkirikoksen uhrien läheisille, 1. jakso

Vertaisryhmän tavoitteena on tukea osallistujien toipumista, toiminta- ja työkyvyn palautumista traumaattisen menetyksen ja sitä seuranneiden elämänmuutosten jälkeen. Osallistujilla on 
mahdollisuus jakaa kokemuksia, ajatuksia ja tuntemuksia muiden samankaltaisen tapahtuman kokeneiden kanssa. 

Kurssi on ammatillisesti ohjattua vertaistukitoimintaa, ohjaajina toimii kaksi mielenterveyden ammattilaista.

Osallistujamäärä on 6-10 henkilöä ja se toteutetaan kaksiosaisena intensiivikurssina. 

Kurssin aloitusta siirrettiin koronapandemian vuoksi. Uudet ajankohdat ovat 15.-18.4.2021 ja 14.-17.10.2021.

Intensiiviryhmässä käsitellään mm. seuraavia asioita:

 • kokemuksen ja menetyksen merkitys itselle
 • psyykkisten ja fyysisten seurausten tunnistaminen
 • suru ja sen ilmenemismuodot, lapsen suru
 • traumaattinen kriisi, mitä se tarkoittaa
 • voimavarojen ja selviytymiskeinojen tunnistaminen ja uusien näkökulmien löytäminen
 • turvallisuudentunteen ja luottamuksen kokeminen ja lisääminen
 • fyysisen hyvinvoinnin edistäminen

Menetelminä käytetään:

 • keskustelua
 • ryhmätöitä
 • liikuntaa, rentoutusharjoituksia

Kustannukset
Intensiiviryhmä toteutetaan STEA:n tuella. Matkakulut jokainen maksaa itse. Osallistumisesta intensiiviryhmään veloitetaan omavastuuosuus kurssipaikan kuluista:

 • 5€/vrk: opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät
 • 15€/vrk: työssäkäyvät
 • 30€/vrk: pariskunnat

Kurssin ohjaajat
Kriisipsykoterapeutti Elisa Lehtonen ja psykoterapeutti Jutta Sohlman

Hakeminen ja tiedustelut
Intensiiviryhmään haettaessa on huomioitava, että tapahtumasta on kulunut noin vuosi, ja rikoksesta on käräjäoikeuden päätös.

Lisätietoja
Marika Ketola, marika.ketola@mieli.fi

Mieli - Suomen mielenterveys ry:n logo
Huoman logo