Tutkimuksia

Lehti, M. 2019. Henkirikoskatsaus 2019. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto.

Aho, A-L., Terkamo-Moisio, A. 2018. Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen. Hoitotyön Tutkimussäätiö, Hoitosuositus.

Nykänen, J. 2018. Ryhmämuotoisen vertaistuen merkitys henkirikosuhrien läheisten surussa. Itä-Suomen yliopisto. Pro Gradu-tutkielma.

Virta, T. 2017. Henkirikosuhrien läheisten suru ja selviytymistä edistävät ja estävät tekijät. Tampereen yliopisto, Pro Gradu -tutkielma.

Kivinen, P. 2016. Painajaisesta elämään. Vertaistuen merkitys henkirikoksen uhrina kuolleen lapsen äidille. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Poijula, S. 2010. Henkirikosuhrien perheenjäsenten selviytyminen, mielenterveys ja kokemukset tuesta ja palveluista. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 21.