Vaikuttavuustyön tavoitteet

Uhrien omaisten on saatava riittävästi apua

Vuonna 2020 Huoman vaikuttavuuskampanjan kärkiaiheena on kärsimyskorvausjärjestelmän epäkohdat henkirikoksen uhrin omaiselle. Muutosta vaaditaan siihen, että oikeudessa määrättyjen korvausten periminen ei saa tulevaisuudessa jäädä omaisen vastuulle, vaan valtion on otettava vastuu korvauksen maksamisesta omaiselle ja sen takaisinperimisestä tekijältä.

Ylen uutinen 26.8.2020 kertoo aiheesta tarkemmin.

Allekirjoita vetoomus muutoksen puolesta silmastasilmaan.fi -sivuilla.

Vaikuttavuuskiertue

Huoman, Poliisihallituksen ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa toteutettiin helmi-maaliskuussa 2020 kiertue yhdeksälle paikkakunnalle Suomessa. Tavoitteena oli tuoda yhteen poliisien ja kriisityöntekijöiden osaaminen, ja luoda näiden kahden ammattiryhmän välille luonteva toimintamalli asiakkaiden kohtaamiseen ja ohjaamiseen.  Kiertueen tapahtumiin osallistui yhdeksällä paikkakunnalla yhteensä noin 150 ammattilaista, pääasiassa poliiseja sekä kriisityöntekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollosta, seurakunnista ja järjestöistä. 

Palautteiden mukaan kiertuetilaisuudet antoivat osallistujille vahvistusta ja tukea omaan työhön. Monissa kaupungeissa eri kriisityötä tekevät tahot toimivat hieman erillään, joten moniammatillinen keskustelu auttoi selkiyttämään kokonaisuutta oman kaupungin osalta ja antoi “kasvoja nimille”. Kohtaamisen koettiin olevan omiaan madaltamaan kynnystä ottaa yhteyttä yli sektorirajojen. 

Kiertuetta jatketaan vielä kahden paikkakunnan osalta keväällä 2021. Lisätietoja saa osoitteesta liisa.alanampa.kantanen@huoma.fi

Vaikuttavuutta dokumenttielokuvan avulla

Keväällä 2019 Silmästä silmään -dokumenttielokuvalle myönnettiin apuraha, joka on kohdistettu yhteiskunnallisen keskusteluun ja uusien verkostojen luomiseen.  John Websterin dokumenttielokuva Silmästä silmään kertoo siitä, kuinka restoratiivisen dialogin prosessin kautta pyritään lievittämään väkivaltarikoksen uhrien ja heidän omaistensa kärsimystä ja traumaoireita. 


Silmästä silmään -dokumenttielokuva sai ensi-iltansa Helsingissä DocPoint -elokuvafestivaaleilla 30.1.2020.  

Silmästä silmään -dokumenttielokuva esitettiin Yle TV1 -kanavalla torstaina 2.4. klo 19 ja uusintana sunnuntaina 5.4. klo 11:40. Elokuva oli nähtävillä myös Yle Areenassa. Dokumentin näki Ylen kanavien kautta yli puoli miljoonaa katsojaa. Elokuvaa esitettiin myös poliiseille ja kriisityöntekijöille vaikuttavuuskiertueella kevään 2020 aikana.


Vaikuttavuuskampanjan tuki saatiin DocPoint IMPACT -yhdistyksen kautta. Rahoituksen on myöntänyt AVEK, Suomen elokuvasäätiö ja Kirkon mediasäätiö.


Elokuvan aiheena olevaa vakavien rikosten jälkikäsittelytoimintaa toteuttaa vuosina 2019-2020 Vuolle Setlementti ry yhdessä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Lisätietoja Sauma-toiminnasta