Juhlavuoden tavoitteet

Uhrien omaisten on saatava riittävästi apua

Vuonna 2020 Huoman vaikuttavuuskampanjan kärkiaiheena on kärsimyskorvausjärjestelmän epäkohdat henkirikoksen uhrin omaiselle. Muutosta vaaditaan siihen, että oikeudessa määrättyjen korvausten periminen ei saa tulevaisuudessa jäädä omaisen vastuulle, vaan valtion on otettava vastuu korvauksen maksamisesta omaiselle ja sen takaisinperimisestä tekijältä.

Allekirjoita vetoomus silmastasilmaan.fi -sivuilla.

Huoman, Poliisihallituksen ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa toteutetaan helmi-maaliskuussa 2020 kiertue kymmenelle paikkakunnalle Suomessa. Tavoitteena on tuoda yhteen poliisien ja kriisityöntekijöiden osaaminen, ja luoda näiden kahden ammattiryhmän välille luonteva toimintamalli asiakkaiden kohtaamiseen ja ohjaamiseen.

Vaikuttavuuskampanjan muut tavoitteet sisältyvät Huoman jatkuvaan toimintaan. Esimerkiksi Terapiatakuu-kampanjan osalta Huoma on aktiivisesti tukenut kampanjaa, sillä kampanjan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa pääsyä mielenterveysapuun. Samoin Surevan kohtaaminen -hanke tekee koko ajan töitä sen hyväksi, että ammattilaiset eri ammattiryhmissä osaisivat paremmin ohjata ja tukea läheisen menettäneitä.

Vaikuttavuuskampanjan ja elokuvan sivut löytyvät osoitteesta silmastasilmaan.fi.

Vaikuttavuutta dokumenttielokuvan avulla

Keväällä 2019 Silmästä silmään -dokumenttielokuvalle myönnettiin apuraha, joka joka on kohdistettu yhteiskunnallisen keskusteluun ja uusien verkostojen luomiseen.  Silmästä silmään -dokumenttielokuva saa ensi-iltansa Helsingissä DocPoint -elokuvafestivaaleilla 30.1.2020.

Vaikuttavuuskampanjan tuki saatiin DocPoint IMPACT -yhdistyksen kautta. Rahoituksen on myöntänyt AVEK, Suomen elokuvasäätiö ja Kirkon mediasäätiö.

John Websterin dokumenttielokuva Silmästä silmään kertoo siitä, kuinka restoratiivisen dialogin prosessin kautta pyritään lievittämään väkivaltarikoksen uhrien ja heidän omaistensa kärsimystä ja traumaoireita.

Vakavien rikosten jälkikäsittelytoimintaa toteuttaa vuosina 2019-2020 Vuolle Setlementti ry yhdessä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Lisätietoja Sauma-toiminnasta