Jälkikäsittely

Vakavien rikosten jälkikäsittelytoiminta – Sauma on THL:n rahoittamaa toimintaa, jossa vakavan rikoksen uhrille tai omaiselle annetaan mahdollisuus käsitellä rikoksen aiheuttamia seurauksia.

Sauma-hankkeen logo josta siirryt Vuolle Setlementin ja Vakavien rikosten jälkikäsittely - Sauman verkkosivulle, ulkopuolinen palvelu, avaa uuden välilehden.

Henkirikoksen uhrin läheiselle se voi tarkoittaa mahdollisuutta esittää tekijälle kysymyksiä, kertoa hänelle rikoksen aiheuttamista tunteista ja purkaa vihaa, pelkoa ja ahdistusta turvallisessa ympäristössä kahden koulutetun ammattilaisen kanssa.

Kohtaamista edeltää useita keskustelukertoja ammattilaisten kanssa. Aina tekijän kohtaamiseen asti ei edetä; noin puolet aloitetuista prosesseista etenee kohtaamiseen asti.  Kohtaaminen tekijän kanssa voi tapahtua kasvokkain, videon välityksellä tai vaikka kirjeellä. 

Jälkikäsittely toteutetaan uhrin läheisen tarpeet huomioonottaen. Menetelmä ei sovi kaikille, ja se on mahdollisuus keskeyttää missä vaiheessa tahansa.