Jälkikäsittely

Vakavien rikosten jälkikäsittelytoiminta – Sauma on Vuolle Setlementti ry:n ja Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) jälkikäsittelyhanke, jossa vakavan rikoksen uhrille tai omaiselle annetaan mahdollisuus käsitellä rikoksen aiheuttamia seurauksia.

Sauma-hankkeen logo

Henkirikoksen uhrin läheiselle se voi tarkoittaa mahdollisuutta esittää tekijälle kysymyksiä, kertoa hänelle rikoksen aiheuttamista tunteista ja purkaa vihaa, pelkoa ja ahdistusta turvallisessa ympäristössä kahden koulutetun ammattilaisen kanssa.

Kohtaamista edeltää useita keskustelukertoja ammattilaisten kanssa. Kohtaaminen tekijän kanssa voi tapahtua kasvokkain, videon välityksellä tai vaikka kirjeellä.

Jälkikäsittely toteutetaan uhrin läheisen tarpeet huomioonottaen ja se on mahdollisuus keskeyttää missä vaiheessa tahansa.