Apua ja tukea

Henkirikoksen uhrin läheisiä auttavat mm. seuraavat tahot

Huoman kriisityön koordinaattori tukee ja auttaa löytämään oikeat ja sopivat palvelut. Koordinaattorin tavoitat puhelimitse numerosta 050 401 2230 tai sähköpostitse osoitteesta toimisto@huoma.fi.

Rikosuhripäivystys (RIKU) antaa apua mm. rikosprosessiin ja juridisiin kysymyksiin. RIKUsta on mahdollista saada tukihenkilö oikeudenkäyntiin.

Kunnilla ja sairaanhoitopiireillä on velvollisuus järjestää psykososiaalista tukea äkillisissä järkyttävissä kriisitilanteissa. Psykososiaaliseen tukeen ja palveluihin kuuluvat psyykkinen ensiapu,  monimuotoinen sosiaalityö ja mielenterveyspalvelut.

Oman paikkakunnan tukipalvelut löydät internetistä hakemalla oman paikkakunnan nimellä ja hakusanalla kriisiapu.

Apua ja tukea voi antaa esimerkiksi:

  • Kriisi- ja/tai sosiaalipäivystys: ympärivuorokautinen palvelu kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi kaiken ikäisille
  • Kunnan kriisiryhmä: viranomaisverkostojen muodostamia
  • Terveyskeskus tai muu päivystävä terveydenhuollon yksikkö: terveydellistä ja mielenterveydellistä apua
  • Työterveyshuolto/kouluterveydenhuolto: terveydellistä ja mielenterveydellistä apua
  • Sosiaalitoimi: apua mm. talouteen ja huoltajuuteen liittyvissä asioissa
  • Kriisikeskukset: tarjoavat lyhytaikaista keskusteluapua kriisitilanteessa
  • Oikeusaputoimistot: apua oikeusasioissa, HUOM! palvelu voi olla ilmaista tai maksullista tuloistasi riippuen
  • Seurakunnat: apua mm. hengellisissä ja talouteen liittyvissä asioissa
  • Hautaustoimistot: apua hautauksen järjestämiseen. Lue myös Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n ensiohjeet hautausta järjestäville
Sekaisin-chat: keskusteluapua nuorille

Tukinet: kriisiapua verkossa

Mielenterveysseura: kursseja ja vertaistukiryhmiä läheisensä menettäneille

Käpy ry: lapsikuolemaperheiden vertaistukiyhdistys 

Nuoret Lesket r: työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukiyhdistys

Surunauha ry: itsemurhan tehneiden omaisten järjestö

Perheen sisäisissä henkirikostapauksissa tukea voi saada myös Vankien Omaiset VAO ry:stä.


Katso myös henkirikoksen uhrin läheisen opas (linkki alla) sekä Huoman listaus auttavista puhelimista.