Henkirikoksen uhrin läheisiä auttavat mm. seuraavat tahot

Huoman kriisityön koordinaattori tukee ja auttaa löytämään oikeat ja sopivat palvelut. Koordinaattorin tavoitat puhelimitse numerosta 050 401 2230 tai sähköpostitse osoitteesta toimisto@huoma.fi.


Rikosuhripäivystys (RIKU) antaa apua mm. rikosprosessiin ja juridisiin kysymyksiin. RIKUsta on mahdollista saada tukihenkilö oikeudenkäyntiin.


Kunnilla ja sairaanhoitopiireillä on velvollisuus järjestää psykososiaalista tukea äkillisissä järkyttävissä kriisitilanteissa. Psykososiaaliseen tukeen ja palveluihin kuuluvat psyykkinen ensiapu,  monimuotoinen sosiaalityö ja mielenterveyspalvelut.

Oman paikkakunnnan tukipalvelut löytää internetistä hakemalla oman paikkakunnan nimellä ja esimerkiksi hakusanalla kriisiapu.

Apua ja tukea voi antaa esimerkiksi:

  • Sosiaalipäivystys: ympärivuorokautinen palvelu kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi kaiken ikäisille
  • Kunnan kriisiryhmä: viranomaisverkostojen muodostamia
  • Terveyskeskus tai muu päivystävä terveydenhuollon yksikkö: terveydellistä ja mielenterveydellistä apua
  • Työterveyshuolto/kouluterveydenhuolto: terveydellistä ja mielenterveydellistä apua
  • Sosiaalitoimi: apua mm. talouteen liittyvissä asioissa
  • Kriisikeskukset: tarjoavat lyhytaikaista keskusteluapua kriisitilanteessa
  • Oikeusaputoimistot: apua oikeusasioissa, HUOM! palvelu voi olla ilmaista tai maksullista tuloistasi riippuen
  • Seurakunnat: apua mm. hengellisissä ja talouteen liittyvissä asioissa
  • Hautaustoimistot: apua hautauksen järjestämiseen. Lue myös Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n ensiohjeet hautausta järjestäville


Sekaisin-chat: keskusteluapua nuorille


Tukinet: kriisiapua verkossa


Mielenterveysseura: kursseja ja vertaistukiryhmiä läheisensä menettäneilleMuut järjestöt esim. lapsikuolemaperheiden vertaistukiyhdistys Käpy ry, työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukiyhdistys Suomen Nuoret Lesket ry, itsemurhan tehneiden omaisten järjestö Surunauha ry. Perheen sisäisissä henkirikostapauksissa tukea voi saada myös Vankien Omaiset VAO ry:stä.


Katso myös henkirikoksen uhrin läheisen opas (linkki alla) sekä Huoman listaus auttavista puhelimista.